አማርኛ (Amharic)

  ስለ እኛ

  Tenants Victoria (የ ቪክቶሪያ ተከራዮች) በቪክቶሪያ ውስጥ ቤት ለተከራዩ  ሰዎች የ ነጻ እና ሚስጥረኛነቱን የጠበቀ ኣገልግሎት ነው። ተከራዮች እራሳቸውን እንዲያግዙ መረጃ እንዲሁም ብዛት ባላቸው ቋንቋዎች ምክር እናቀርባለን።

  Tenants Victoria(የ ቪክቶሪያ ተከራዮች):

  • ከኪራይዎ ጋር የተያያዙ ቅጾችን እና ስምምነቶችን መሙላት ሊያግዙዎት
  • የተዎሰኑ ችግሮች ላይ ምክር፣ ምሳሌ ጥገናዎች፣ የኪራይ ዋጋ መጨመሮች
  • ከኣከራይዎ ወይም ከኪራይ ቤት ወኪል ጋር ስለ እርስዎ መስማማት እና መከራከር
  • በ ቪሲኤቲ (የቪክቶሪያ ሲቪል እና ማስተዳደርያ ሸንጎ (Victorian Civil and Administrative Tribunal)) እርስዎን ለማገዝ ወይም ለመወከል
  • ስለ የተከራዮች መብት ለ የርስዎ ማህበረሰብ ቡድን መናገር ይችላል

   

  የሕግ ምክር በስልክ ለተከራዮች: 9416 2577

  • ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 9 ሰዓት እስከ ቀጠሮ ለመያዝ ይደውሉ ፡፡
  • ከጠበቃዎቻችን ውስጥ አንዱ ተመልሶ ይደውልልዎታል።

   ብሄራዊ የአስተርጓሚ ምልክትየራስዎን ቋንቋ መናገር ከፈለጉ እባክዎን ስምህን ፣ ቋንቋዎን እና የስልክ ቁጥርዎን ይንገሩን ፡፡ ከአስተርጓሚ ጋር እንደገና እንደውልልዎታለን።

   

  ኮቪ -19 መረጃ

  ስለ coronavirus በሽታ (COVID-19) መረጃ ለማግኘት ፣ ይመልከቱ

   

  ለተከራዮች ህጋዊ መብቶች (legal rights for tenants)

  በሕጋዊ መብቶች ላይ ያሉ ገጾች በሁሉም ቋንቋዎች የማይገኙ መሆናቸውን እባክዎ ልብ ይበሉ

  የግል መኖሪያ ቤት ኪራይ ስለማመልከት

  የግል መኖሪያ ቤት ኪራይ ስለማመልከት (PDF)
  Applying for a private rental

  ለሌላ ማስተላለፍና ለሌላ ማከራየት

  ለሌላ ማስተላለፍና ለሌላ ማከራየት (PDF)
  Assignment and sub-letting

  የኪራይ ውልን ማፍረስ

  Breaking a lease

  የመያዣ ገንዘብ ክፍያዎችን እና የክፍያዎቹ ኣመላለስ

  ለማስያዣ ገንዘብ ማካካሻ የሚኖርዎ ቅደም ተከተል መመሪያ (PDF)
  Bond payments and refunds

  ካሳ ለተከራዮች

  Compensation for tenants

  ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች

  ስለ ባለንብረቶች ወይም ንብረት ተወካዮች ቅሬታዎች (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents

  ለማካካሻ ክፍያ ጥያቄ ስለመከራከር

  ለማካካሻ ክፍያ ጥያቄ ስለመከራከር (PDF)
  Defending a compensation claim

  የተከራይ ውል ፍጻሜ

  የተከራይ ውል ፍጻሜ (PDF)
  Ending a tenancy

  ከቤት ማስወጣት

  ከቤት ማስወጣት (PDF)
  Eviction

  እባክዎ የቋንቋዎን ስም በራስዎ ፊደል ጽፎ ማስገባት

  Fees and costs for VCAT hearing

  የግዲታ መጣስ ማሳሰቢያ ለባለንብረትዎ ስለመስጠት

  የግዲታ መጣስ ማሳሰቢያ ለባለንብረትዎ ስለመስጠት (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  ቤት ሲለቁ እቃዎችን ስለመተው

  ቤት ሲለቁ እቃዎችን ስለመተው (PDF)
  Goods left behind

  ከቤት ለመልቀቅ ማስጠንቀቂያ

  Notice to Vacate

  የቤት እንስሳት (ውሻ/ድመት)

  የቤት እንስሳት (ውሻ/ድመት) (PDF)
  Pets and your tenancy

  ለብቻ የመሆን ነጻነት እና ወደ ቤት ውስጥ የመግባት ሁኔታ

  Privacy and entry

  የኪራይ ውዝፎች

  በኪራይ ውዝፍ እዳ ምክንያት ከቤት ማስወጣትን ስለማስወገድ (PDF)
  Rent arrears

  የቤት ኪራይ ስለመጨመር

  የቤት ኪራይ ስለመጨመር (PDF)
  Rent Increases

  ለተከራዩ  ቤቶች ጥገናዎች

  ለጥገና የርስዎ ቅድመ ተከተል ደረጃ መመሪያ (PDF)
  Repairs to rented homes

  በደባል ቤት ነዋሪዎች

  በደባል ቤት ነዋሪዎች (PDF)
  Shared households

  የተከራይና አከራይ ስምምነት ውል ስለመጀመር

  Starting a tenancy

  ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists”

  ስለ ተከራይ የተቀመጡ መረጃዎች ወይም “በጥፋተኝነት የተመዘገበ/blacklists” (PDF)
  Tenant databases and “blacklists”

  ለተከራይ መብቶች ትንሽ መጽሐፍ (አጭር መግለጫ)

  ለተከራይ መብቶች ትንሽ መጽሐፍ (አጭር መግለጫ) (PDF)
  Tenant’s rights handbook

  አከራዩ እርስዎ የተከራዩትን ቤት ለመሸጥ ሲፈልግ ያለዎት መብት

  ባለንብረቱ ቤቱን ስለመሸጥ (PDF)
  The landlord is selling

  በቪክቶሪያ ሲቪልና አስተዳደር ልዩ ፍርድ ቤት

  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  ለፍጆታ ክፍያዎች

  ለፍጆታ ክፍያዎች (PDF)
  Utility charges

  ግዴታን ስለመጣስ ማስጠንቀቂያ ሲያገኙ

  ግዴታን ስለመጣስ ማስጠንቀቂያ ሲያገኙ (PDF)
  When you get a breach of duty notice

  መቸ ነው ቤቱን መልቀቅ የሚፈልጉ

  መቸ ነው ቤቱን መልቀቅ የሚፈልጉ (PDF)
  When you want to leave

  ለመኖሪያ ቤት ምርጫዎቸ ምንድ ናቸው?

  ለመኖሪያ ቤት ምርጫዎቸ ምንድ ናቸው? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  ለእኔ ትክክለኛ የመኖሪያ ቤት ምርጫ የትኛው ነው?

  ለእኔ ትክክለኛ የመኖሪያ ቤት ምርጫ የትኛው ነው? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  እንዴት የመኖሪያ ቤት መፈለግና ማመልከት ይቻላል?

  እንዴት የመኖሪያ ቤት መፈለግና ማመልከት ይቻላል? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing? Student housing

  የንብርት ፍተሻ ማረጋገጫ ዝርዝር: ለተማሪ የመኖሪያ ቤት (PDF)

  4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

  የግል ንብረት/ real estate አህጽሮት ቃል ምን ያመለክታል?

  የግል ንብረት/ real estate አህጽሮት ቃል ምን ያመለክታል? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በግል ኪራይ ቤትና በደባል መኖሪያ ቤት)

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በግል ኪራይ ቤትና በደባል መኖሪያ ቤት) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in (private rental and share houses)

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በደባል መኖሪያ ቤት)

  ከመግባቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (በደባል መኖሪያ ቤት) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in (rooming house)

  ከመውጣቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው?

  ከመውጣቴ በፊት ማወቅ ያለብኝ ምንድ ነው? (PDF)
  8. What do I need to know before moving out?: Student housing

  በቤት ነዋሪዎች ውስጥ ‘ጓደኛ’ ማስቀመጥ

  በቤት ነዋሪዎች ውስጥ ‘ጓደኛ’ ማስቀመጥ (PDF)
  Keeping the mates in house mates

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ኪራይ

  Public housing rents

  የመንግሥት መኖሪያ ቤት ጥገና

  Public housing repairs

  በመንግሥት መኖሪያ ቤት ለተሰጠ ውሳኔ አቤቱታ ስለማቅረብ

  Appealing a public housing decision

  የጥገና ክፍያ ስለማስወገድ

  Avoiding public housing maintenance charges

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.