فارسی (Persian)

  درباره ما

  Tenants Victoria (مستاجران ویکتوریا) یک سرویس رایگان و محرمانه برای افرادی است که یک خانه در ویکتوریا اجاره می کنند. ما به مستاجران با ارایه اطلاعات و مشاوره به  بسیاری از زبان ها کمک رسانی کنیم.

  Tenants Victoria (مستاجران ویکتوریا) می تواند:

  • به شما در تکمیل فرم ها یا توافقات مربوط به اجاره / مالکیت موقت کمک  کند
  • به شما در مورد مشکلات خاص مشاوره دهد؛ به عنوان مثال تعمیرات، یا افزایش مبلغ اجاره
  •  از طرف شما با مالک شما و یا املاک و مستغلات کارگزار مذاکره کند
  • به شما درهیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا (هیات اجرایی خدمات مدنی ایالت ویکتوریا) کمک کند یا شما را نمایندگی  کند
  • با گروه اجتماعی خود درباره حقوق مستاجران صحبت کند

  به روزرسانی covid-19

  با توجه به توصیه های بهداشتی دولت اخیر در مورد coronavirus (COVID-19) خدمات مشاوره تلفنی ما بسته است.

  برای اطلاعات در مورد coronavirus (COVID-19) به وب سایت دولت مراجعه کنید:

  منابع ترجمه شده – بیماری کروناویروس (COVID-19)

  مشاوره برای مستاجران (advice for tenants)

  تعمیرات تهویه مطبوع

  Air conditioner repairs

  درخواست برای اجاره مسکن خصوصی

  درخواست برای اجاره مسکن خصوصی(PDF)

  Applying for a private rental property

  انتقال به غیر Assignment و اجاره فرعی sub-letting

  انتقال به غیر Assignment و اجاره فرعی PDF) sub-letting)

  Assignment & subletting

  پرداخت پیش پرداخت و بازپرداخت

  رهنمود گام به گام برای پس گرفتن ودیعه (وثیقه) (PDF)

  Bond payments and refunds

  لغو اجاره نامه

  لغو اجاره نامه(PDF)

  Breaking a lease

  جبران خسارت مستاجران

  Compensation for tenants

  شکایت از صاحبان ملک و بنگاههای معاملات ملکی

  شکایت از صاحبان ملک و بنگاههای معاملات ملکی(PDF)

  Complaints about landlords and real estate agents

  شهریه ها و هزینه های دادرسی در VCAT (دیوان اداری و مدنی ویکتوریا)

  Fees and Costs for VCAT hearing

  دفاع از ادعای غرامت

  دفاع از ادعای غرامت(PDF)

  Defending a compensation claim

  پایان دادن به قرارداد استیجاری

  پایان دادن به قرارداد استیجاری (PDF)

  Ending a tenancy

  اخراج

  اخراج(PDF)

  Eviction

  دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه به مالکتان

  دادن اخطار تخلف در انجام وظیفه به مالکتان(PDF)

  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  اموال به جا مانده

  اموال به جا مانده (PDF)

  Goods left behind

  Notice to Vacate تخلیه ا

  Notice to Vacate

  حیوانات خانگی

  حیوانات خانگی(PDF)

  Pets and your tenancy

  حریم خصوصی و ورود

  Privacy and entry

  اجاره معوّق

  اجتناب از اجبار به تخلیۀ ملک به دلیل اجارۀ عقب افتاده (PDF)

  Rent arrears

  افزایش اجاره بها

  افزایش اجاره بها(PDF)

  Rent increases

  تعمیرات خانه های اجاره ای

  راهنمای قدم-به-قدم تعمیرات(PDF)

  Repairs to rented homes

  داشتن همخانه

  داشتن همخانه(PDF)

  Shared households

  شروع اجاره

  Starting a tenancy

  گنجینه اطلاعاتی مستأجرین (databases) یا “لیست سیاه”

  گنجینه اطلاعاتی مستأجرین (databases) یا “لیست سیاه” (PDF)

  Tenant databases and blacklists

  کتاب راهنمای حقوق مستأجرین (خلاصه)

  کتاب راهنمای حقوق مستأجرین (خلاصه) (PDF)

  (Tenants rights handbook (summary)

  حقوق شما در مواقعی که موجر قصد فروش خانه اجاره‌ای شما را دارد

  مالک خانه را می فروشد(PDF)

  The landlord is selling

  دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

  هزینه خدمات شهری

  هزینه خدمات شهری(PDF)

  Utility charges

  هنگامی که ”اخطار قصور در انجام وظیفه“ دریافت می کنید

  هنگامی که ”اخطار قصور در انجام وظیفه“ دریافت می کنید(PDF)

  When you get a Breach of Duty notice

  وقتی که می خواهید ازملک نقل مکان کنید

  وقتی که می خواهید ازملک نقل مکان کنید (PDF)

  When you want to leave

  گزینه های مسکن من کدامند پیرامون مسکن دانشجویان

  گزینه های مسکن من کدامند پیرامون مسکن دانشجویان(PDF)

  1. What are my housing options?: Student housing

  کدام گزینۀ مسکن برای من مناسب است؟: مسکن دانشجویان

  کدام گزینۀ مسکن برای من مناسب است؟: مسکن دانشجویان(PDF)

  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  از کجا می توانم مسکن پیدا کرده و درخواست کنم؟

  از کجا می توانم مسکن پیدا کرده و درخواست کنم؟ (PDF)

  3. How do I find and apply for housing?: Student housing

  فهرست بررسی هنگام بازدید از خانه

  4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

  معنی مخفف های مورد استفاده توسط بنگاه های معاملات ملکی چیست؟

  معنی مخفف های مورد استفاده توسط بنگاه های معاملات ملکی چیست؟ (PDF)

  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  وقتی به خانه اجاره ای می روم چه چیزهائی را باید بدانم؟

  وقتی به خانه اجاره ای می روم چه چیزهائی را باید بدانم؟(PDF)

  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

  قبل از اسباب کشی چه چیزی را باید بدانم

  قبل از اسباب کشی چه چیزی را باید بدانم (PDF)

  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

  پیش از تخلیه خانه چه چیزهائی را باید بدانم؟

  پیش از تخلیه خانه چه چیزهائی را باید بدانم؟ (PDF)

  8. What do I need to know before moving out?: Student housing

  اعتراض نسبت به تصمیم در مورد خانه های دولتی

  Public housing: appealing a public housing decision

  مسکن دولتی: پرهیز از هزینه های نگهداری (از خانه)

  Public housing: avoiding maintenance charges

  “دوستان” را در خانه دوستان نگهداریم

  “دوستان” را در خانه دوستان نگهداریم(PDF)

  Keeping the mates in housemates

  مسکن دولتی: اجاره بها ها

  Public housing: rents

  مسکن دولتی: تعمیرات

  Public housing: repairs

  برگۀ اطلاع رسانی پیرامون دیوان اداری و مدنی ویکتوریا

  Victorian Civil Administrative Tribunal

  رهنمود گام به گام برای حق ورود به خانه

  (Step-by-step guide to rights of entry (PDF

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.