منشور خدمت به مراجعین

  ایمنی

  ما محیط امن و خالی از تنشی را برای همه مراجعین، دیدار کنندگان و کارمندان ارائه خواهیم نمود.

  شما در ایجاد چنین محیط امن و خالی از تنش برای همه مراجعین، دیدار کنندگان و کارمندان سهیم خواهید بود.

  تحمل ما در موارد زیر صفر خواهد بود

  • تماس بدنی نا خوش آیند

  • هر نوع رفتار خشونت آمیز

  • گفتار یا کردار بی ادبانه، توهین آمیز، پرخاشگرانه یا تهدید آمیز

  • مصرف الکل و مواد مخدر در محل های ما

  حریم خصوصی

  همه اطلاعاتی که ما از شما گردآوری می کنیم همراه با رازپوشی خواهد بود:

  • مااطلاعات شخصی شما را بر مبنای قوانین ذیربط در استرالیا گردآوری، نگهداری، استفاده و یا فاش خواهیم نمود.

  • لطفاً به سیاست حفظ حریم خصوصی ما مراجعه کنید.

  شما بدون همراه داشتن یکی از کارمندان به محل کار کارمندان وارد نخواهید شد.

  احترام

  ما با شما همیشه با ادب و احترام رفتار خواهیم کرد.

  شما هم همیشه با کارمندان و سایرین در اداره ما با احترام و ادب رفتار خواهید کرد.

  ارتباطات

  ما منصفانه، صریح و معقول خواهیم بود.

  ما به شما اطلاعاتی روشن، دقیق و به موقع ارائه کرده و هر وقت امکان داشته باشد شما را به اداره ای که بتواند به شما خدمت نماید معرفی خواهیم نمود.

  شما هم:

  • به موقع اطلاعات خود را به ما ارائه خواهید نمود

  • به ما جزئیات هر نوع تغییری را بلافاصله پس از بروز چنین تغییری اطلاع خواهید داد

  • هرگونه نیاز خاصی داشته باشید به ما خواهید گفت.

  در هریک از موارد زیر شما با راحتی به ما اطلاع خواهید داد:

  • هرگاه شکایتی پیرامون خدمتی که دریافت می کنید داسته باشید، یا اگر احساس می کنید با شما منصفانه و معقول رفتار نشده است

  • پیشنهادی در مورد بهبود خدمات ما داشته باشید

  • تمجیدی پیرامون تجربه مثبتی که داشتید

  اتحادیه مستأجرین حق قانونی خود می داند که از کمک به مراجعه کننده ای که این منشور خدمت به مراجعین را رعایت نکند خود داری نماید. ممکن است از شما بخواهند اداره ما را ترک کرده و وقت دیگری مراجعه نمائید. ما ممکن است اقداماتی را انجام دهیم تا اگر از شما خواستیم اداره ما را ترک کنید بطور حتم این کار را انجام دهید.

   


   Persian | Client service charter

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.