Naprawa klimatyzatorów - Tenants Victoria

  Naprawa klimatyzatorów

  Sprawdź, czy Twój klimatyzator działa teraz.

  klimatyzator z pilotem

  Dlaczego teraz?

  Jeśli Twój klimatyzator wymaga naprawy, poproś o pomoc teraz. W przeciwnym razie będziesz cierpieć w upałach przez kilka tygodni, zanim zostanie on naprawiony.

  Czy naprawa klimatyzatora wymaga pilnej naprawy?

  Może. Naprawy dzielą się na pilne i niepilne. Ale naprawa klimatyzatora nie zalicza się do pilnych napraw. [Section 3 Residential Tenancies Act (1997)]

  Jeśli możesz udowodnić, że istnieje problem związany z bezpieczeństwem – np. zagrożenie zdrowia dzieci, osób starszych lub chorych – VCAT może zdecydować, że naprawa jest pilna. Należy zapewnić dowody medyczne potwierdzające problemy związane z bezpieczeństwem, spowodowane przez usterkę.

  Jeśli opcje ogrzewania i chłodzenia znajdują się w tym samym urządzeniu lub jest to klimatyzator dzielony, VCAT może zdecydować, że jest to pilna naprawa, ponieważ naprawa ogrzewania zalicza się do pilnych napraw.

  Pamiętaj, że jeśli zapłacisz za naprawę klimatyzatora, a VCAT zadecyduje, że naprawa nie była pilna, wynajmujący może nie być zobowiązany do oddania Ci pieniędzy. Dlatego najpierw zgłoś się do VCAT.

  Dowiedz się więcej w zakładkach pilne naprawy i niepilne naprawy.

  Czy wynajmujący musi naprawić klimatyzator?

  Tak. Wszystkie urządzenia zapewniane przez wynajmującego muszą być konserwowane i naprawiane w razie potrzeby. To jest obowiązek wynajmującego, a naprawa i konserwacja klimatyzacji są objęte tym obowiązkiem.
  Jest kilka wyjątków: 1) jeśli Ty i Twój wynajmujący wspólnie stwierdziliście w umowie najmu, że klimatyzator nie działa i tym samym nie zalicza się do wynajmowanych urządzeń; lub 2) jeśli klimatyzator został uszkodzony z powodu Twojej niestaranności i dostałeś od wynajmującego powiadomienie o konieczności naprawienia wady. [Section 68 Residential Tenancies Act (1997)]

  Mogę samodzielnie naprawić usterkę czy musi to zrobić ktoś inny?

  Nie. Nie powinieneś zajmować się naprawą klimatyzatora samodzielnie, chyba że Twój wynajmujący udzielił Ci na to pisemnej zgody i zgodził się pokryć wszystkie koszty.

  Jak mogę naprawić klimatyzator?

  Przeczytaj Czy naprawa klimatyzatora zalicza się do pilnych napraw?, a następnie wykonaj czynności wymagane w przypadku pilnej naprawy lub niepilnej naprawy.

  Aby zażądać niepilnej naprawy, należy wypełnić formularz Powiadomienie dla wynajmującego (strona internetowa CAV).

  • Pamiętaj, aby podać imię i nazwisko wynajmującego na formularzu i wymienić wszystkie wymagane naprawy.
  • Po wypełnieniu formularza zachowaj dla siebie dwie kopie.
  • Dostarcz powiadomienie wynajmującemu lub agentowi nieruchomości osobiście lub listem poleconym.
  • Po otrzymaniu Powiadomienia dla wynajmującego, wynajmujący ma 14 dni na przeprowadzenie naprawy.


  [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

  Co jeśli jestem najemcą mieszkania państwowego?

  (Jeżeli jesteś najemcą mieszkania państwowego, twoim wynajmującym jest Dyrektor ds. Mieszkalnictwa (Director of Housing)). Aby zażądać naprawy możesz: wykonać powyższe kroki i dostarczyć Powiadomienie dla wynajmującego do najbliższego Urzędu Mieszkalnictwa lub wypełnić formularz niepilnych napraw przez internet. Aby uzyskać więcej informacji na temat biur Urzędu Mieszkalnictwa lub internetowego formularza, wejdź na stronę Departamentu Usług Społecznych.

  Co mogę zrobić, jeśli klimatyzator zostanie naprawiony nieprawidłowo lub nie zostanie naprawiony?

  Jeśli naprawa nie zostanie przeprowadzona w ciągu 14 dni lub jeśli uważasz, że naprawa nie jest zadowalająca, możesz poprosić o inspekcję naprawy przez Wiktoriańskie Biuro Ochrony Klienta (Consumer Affairs Victoria – CAV).

  Aby zażądać inspekcji:

  • wypełnij formularz „Wniosek o inspekcję naprawy” (dostępny na stronie internetowej Wiktoriańskiego Biura Ochrony Klienta)
  • dołącz kopię swojego Powiadomienia dla wynajmującego do formularza
  • a także inne dokumenty sporządzone między Tobą a wynajmującym, związane z tą naprawą
  • wyślij formularz i dokumenty do Wiktoriańskiego Biura Ochrony Klienta (adres znajduje się na formularzu)


  Po otrzymaniu Twojego formularza inspektor skontaktuje się z Tobą w sprawie przeprowadzenia inspekcji. Jeśli inspektor stwierdzi, że wynajmujący nie przeprowadził wymaganej naprawy, biuro może negocjować z wynajmującym ukończenie naprawy. Otrzymasz również pisemny raport z inspekcji. [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

  Co, jeśli wynajmujący nie przeprowadzi naprawy po wykonaniu raportu?

  Jeśli otrzymałeś raport inspektora z Wiktoriańskiego Biura Ochrony Klienta, ale wynajmujący nie dokonał jeszcze wymaganej naprawy, możesz wystąpić do Wiktoriańskiego Trybunału Cywilno-Administracyjnego (VCAT) o rozprawę w ciągu 60 dni od otrzymania raportu.

  Jeśli nie otrzymasz raportu z inspekcji w ciągu 90 dni od złożenia wniosku do CAV, możesz wystąpić do VCAT bez raportu inspektora. 

  Aby wystąpić o rozprawę:

  • wypełnijFormularz zgłoszeniowy – Lista najmów mieszkaniowych (na stronie internetowej VCAT)
  • dołącz kopię swojego Powiadomienia dla wynajmującego
  • dołącz kopię raportu inspektora z Wiktoriańskiego Biura Ochrony Klienta
  • upewnij się, że posiadasz kopię wniosku i dokumentów uzupełniających, zanim je wyślesz
  • wyślij formularz wniosku i dokumenty do VCAT (adres znajduje się na formularzu)
  • przekaż kopię swojego wniosku i dokumentów wynajmującemu lub agentowi nieruchomości osobiście lub listem poleconym.


  [Section 75 Residential Tenancies Act (1997)]

  Nakazy trybunału

  Jeżeli sąd uzna, że ​​wynajmujący narusza swój obowiązek utrzymania nieruchomości w dobrym stanie, może nakazać wynajmującemu przeprowadzenie konkretnych napraw w ciągu określonego terminu. [Section 76 Residential Tenancies Act (1997)]

  Jeśli wynajmujący nie dostosuje się do oryginalnego nakazu

  Możesz odnowić swój wniosek, pisząc do VCAT, podając numer referencyjny wniosku i wyjaśniając, że żądasz kolejnej rozprawy, ponieważ naprawy nie zostały przeprowadzone. Możesz zażądać, aby Twój czynsz został wpłacany na specjalne konto do czasu przeprowadzenia naprawy. [Section 77 Residential Tenancies Act (1997)]

  Trybunał może również nakazać wypłatę odszkodowania ewaluowanego na podstawie dziennej stawki przez okres czasu, w którym wynajmujący narusza swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem naprawy. [Section 209 Residential Tenancies Act (1997)]

  klimatyzatory

  Zobacz naszą stronę dotyczącą naprawy klimatyzatora.


  This information is a guide only and should not be used as a substitute for professional legal advice.

  Air Conditioner Repairs | Polish | October 2014


  Potrzebna Ci dodatkowa pomoc?

  porada dla najemców (advice for tenants)
  Skontaktuj się z nami (contact us)

  Infolinia dla najemców lokali 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
  Organizacja Najemców Lokali w Stanie Wiktoria jest wspierana przez władze stanowe.

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.