Uniknięcie kosztów konserwacji - Tenants Victoria

  Uniknięcie kosztów konserwacji

  Co to są koszty konserwacji?

  Kiedy się wyprowadzasz ze swojego mieszkania państwowego, Director of Housing* może Cię poprosić o zapłacenie za szkody, naprawy lub doprowadzenie mieszkania do czystości.

  Płatności te często określa się, jako koszty konserwacji, koszty konserwacji od najemcy (MCAT), koszty konserwacji po zwolnieniu mieszkania lub koszty, za które odpowiedzialny jest najemca (TR).

  Nie musisz płacić tych kosztów konserwacji, o ile nie otrzymasz nakazu Victorian Civil & Administrative Tribunal (VCAT) wzywającego Cię do zapłaty.

  Co mówi prawo

  Zgodnie z wiktoriańskim prawem najmu, wszyscy najemcy mają obowiązek utrzymywania lokalu w stanie względnej czystości oraz podejmowania rozsądnych kroków w celu uniknięcia uszkodzenia lokalu. Jeżeli spełniasz te obowiązki, VCAT powinien uznać, że nie musisz płacić tych kosztów.

  Jeżeli natomiast nie dotrzymasz któregoś z tych obowiązków, wówczas Director of Housing (Twój wynajmujący?) może wystąpić z roszczeniem pokrycia przez ciebie wszelkich strat lub kosztów, poniesionych przez wynajmującego? z Twojej winy. Więcej informacji w dziale „Jeśli Director of Housing wysunie roszczenie” na odwrocie.

  Jak uniknąć kosztów konserwacji

  Jeśli chcesz uniknąć płacenia kosztów konserwacji z końcem twojego najmu, jest kilka prostych kroków, jakie należy uczynić w czasie i po zakończeniu twojego najmu

  W czasie twojego najmu

  Dopilnuj, żeby zgłaszać wszelkie wymagane naprawy w twoim lokalu do Director of Housing możliwie jak najszybciej po ich dostrzeżeniu. Więcej informacji na temat zgłaszania koniecznych napraw znajdziesz w arkuszu informacyjnym Naprawy w mieszkalnictwie państwowym.

  Jeżeli nastąpiło jakieś uszkodzenie lokalu, musisz o nim również powiadomić Director of Housing możliwie jak najszybciej.

  Jeżeli Director of Housing sądzi, że ty jesteś odpowiedzialny/a za szkodę, może wystąpić do Trybunału o nakaz pokrycia przez Ciebie kosztów naprawy. Pamiętaj, że możesz być obarczony odpowiedzialnością jedynie za nie podjęcie rozsądnych kroków w celu uniknięcia szkody. Oznacza to na przykład, że nie jesteś odpowiedzialny/a za uszkodzenie lokalu spowodowane włamaniem do twojego domu lub burzą.

  Jeśli otrzymasz roszczenie pokrycia kosztów konserwacji od Director of Housing, powinieneś/as skontaktować się z Tenants Union/Tenants Victoria on 1800 068 860 o poradę. Tenants Union/Tenants Victoria zapewnia bezpłatną i poufną poradę najemcom, w tym również najemcom lokali państwowych.

  Kiedy się wyprowadzasz

  Powinien być Condition Report dla twojego lokalu, który opisuje stan, w jakim się on znajdował w czasie, kiedy się wprowadziłeś/as. Jeżeli nie masz kopii Condition Report, zapytaj w swoim Housing Office, czy mogą ci dostarczyć kopię. Nie możesz zostać obarczony odpowiedzialnością za szkody, które zostały odnotowane w Condition Report, lub które już istniały, kiedy się wprowadzałeś/as.

  Kiedy się wyprowadzasz ze swojego lokalu, powinieneś go wymyć i wysprzątać i naprawić wszelkie szkody, za które czujesz się odpowiedzialny. Jeżeli masz ogród, nie zapomnij go posprzątać. Wszystkie szkody powinny zostać naprawione w sposób „rzemieślniczy”. Oznacza to, że powinny zostać naprawione właściwie, w sposób zadawalający. W większości przypadków nie jest konieczne profesjonalne wysprzątanie czy parowe odkurzenie dywanu, by lokal mógł zostać uznany za pozostawiony we „względnie czystym stanie”.

  Zanim oddasz klucze do lokalu, dokonaj ostatniej inspekcji, by upewnić się, że wszystko zostało zrobione. Dobrze jest zaprosić znajomego lub kogoś innego, kto może być Twoim świadkiem w przypadku powstania w późniejszym terminie sporu dotyczącego stanu lokalu po opuszczeniu go przez Ciebie. Możesz również zrobić zdjęcia lub wideo lokalu, by móc pokazać stan w chwili Twojej wyprowadzki.

  Po Twoim wyprowadzeniu się z lokalu, Director of Housing dokona inspekcji. Jeżeli Director of Housing uzna, że jesteś odpowiedzialny za szkody lub naprawy, będzie musiał/a formalnie wystąpić z roszczeniem przeciwko Tobie.

  Jeśli Director of Housing wysunie roszczenie

  Roszczenie dotyczące kosztów konserwacji wysunięte przez Director of Housing powinno zawierać konkretne szczegóły wszystkiego, co Jego zdaniem nie jest właściwe, oraz koszt wszelkich związanych z tym napraw.

  Jeśli roszczenie nie zawiera wszystkich szczegółów, wówczas powinieneś/powinnas poprosić lokalne biuro mieszkaniowe o dostarczenie Ci właściwej listy roszczeń przeciwko tobie. Powinno tam być zamówienie konserwacyjne lub faktura za wszelkie wykonane prace.

  Jeśli otrzymasz roszczenie o koszty konserwacji od Director of Housing, jest bardzo ważne, żebyś go nie zignorował/a, nawet, jeżeli przestałeś/as już być najemcą lokalu państwowego. Jeżeli nie będziesz nic robić, Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) wyda nakaz zapłacenia przez Ciebie długu w stosunku do Director of Housing. Jeśli go nie zapłacisz, dług ten może Ci uniemożliwić dostęp do mieszkalnictwa państwowego w przyszłości.

  Jeżeli nie jesteś pewien/pewna, czy jesteś odpowiedzialny/a za te koszty, powinieneś/powinnas zwrócić się o poradę do Tenants Union/Tenants Victoria pod 1800 068 860.

  Jeżeli uważasz, że nie jesteś odpowiedzialny/a za niektóre lub wszystkie koszty, powinieneś/nas spróbować podjąć negocjacje z Director of Housing. Być może uda Ci się osiągnąć porozumienie, by zapłacić niższą sumę lub zapłacić w ratach. Nie zgadzaj się na zapłacenie kosztów, jeżeli nie sądzisz, że nie dotrzymałeś/as swoich zobowiązań, jako najemca. Director of Housing będzie musiał/a wystąpić do VCAT o rekompensatę.

  Więcej informacji znajdziesz w arkuszach informacyjnych Obrona przed roszczeniem o rekompensatę oraz The Victorian Civil & Administrative Tribunal.

  Pamietaj, że nie masz nic do stracenia idąc do VCAT bronić się przed roszczeniem o koszty konserwacji. Najemcy, którzy bronią się przed roszczeniem o rekompensatę, często wygrywają.

  *Departament rządowy, który zarządza mieszkaniami państwowymi, miał w międzyczasie wiele nazw, w tym the Housing Commission, Department of Housing i Office of Housing. Obecnie nazywa się on Housing and Community Building Division of the Department of Human Services.

  Alternatywnie, Tenants Union/Tenants Victoria używa dla niego nazwy Director of Housing, jako najlepszy sposób opisania tej usługi.

  Prosimy również odnotować, że Twoje lokalne biuro mieszkaniowe może być teraz zlokalizowane w Department of Human Services.

  Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami


  Avoiding public housing maintenance charges | Polish | June 2012

  Potrzebna Ci dodatkowa pomoc?

  porada dla najemców (advice for tenants)
  Skontaktuj się z nami (contact us)

  Infolinia dla najemców lokali 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
  Organizacja Najemców Lokali w Stanie Wiktoria jest wspierana przez władze stanowe.

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.