Karta usług dla klienta

  bezpieczeństwo

  My zapewnimy bezpieczne i bezstresowe środowisko dla wszystkich klientów, osób odwiedzających i pracowników.

  Ty będziesz przyczyniać się do stworzenia bezpiecznego i bezstresowego środowiska dla wszystkich klientów, osób odwiedzających i pracowników.

  Okazujemy zero tolerancji w stosunku do:

  • niepożądanego kontaktu fizycznego
  • jakiejkolwiek formy agresywnego zachowania
  • lekceważącego, obraźliwego, agresywnego lub grożącego języka lub zachowania
  • zażywania alkoholu lub nielegalnych substancji na naszym terenie.

  prywatność

  Będziemy zachowywać w poufności wszystkie zbierane przez nas od ciebie informacje:

  • Zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy twoje osobiste informacje zgodnie z odpowiednimi australijskimi przepisami.
  • Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

  Nie wolno ci wchodzić do pomieszczeń pracowniczych samemu, bez naszego pracownika.

  szacunek

  My będziemy zawsze traktować cię uprzejmie i z szacunkiem.

  Ty będziesz zawsze traktować naszych pracowników i inne działające w służbie osoby uprzejmie i z szacunkiem.

  komunikacja

  Będziemy postępować w sposób fair, otwarty i rozsądny.

  Będziemy udzielać ci jasnych, dokładnych i aktualnych informacji, lub, kiedy to możliwe, kierować cię do służby, która może ci dopomóc.

  Ty będziesz:

  • dostarczać nam na czas informacji
  • dostarczać nam szczegółów na temat jakichkolwiek zmian, kiedy tylko nastąpią
  • mówić nam, jeśli masz jakieś szczególne potrzeby.

  Bez skrępowania możesz nam mówić, jeśli będziesz mieć:

  • skargi na temat otrzymanej usługi, lub, jeśli uznasz, że nie zostałeś potraktowany w sposób fair i rozsądny
  • sugestie na temat tego, jak ulepszyć nasze usługi
  • wyrazy uznania dotyczące pozytywnego doświadczenia.

  Związek Najemców (Tenants Union/Tenants Victoria) zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy każdemu klientowi, który nie stosuje się do tej Karty. Możesz zostać poproszony o opuszczenie budynku i powrócenie w innym terminie. Możemy podjąć kroki w celu usunięcia cię z terenu.

   


  Client service charter | Polish

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.