Bazy danych najemców, lub „czarne listy” - Tenants Victoria

  Bazy danych najemców, lub „czarne listy”

  Kiedy występujesz o wynajęcie nieruchomości, wynajmujący lub agenci korzystają czasem z baz danych najemców, by sprawdzić, czy poprzedni wynajmujący lub agenci nie umieścili cię na „czarnej liście”.

  ta strona

  Co to są bazy danych najemców?
  Dlaczego najemcy zostają w nich umieszczeni?
  O czym wynajmujący muszą ci powiedzieć
  Jak długo trwa pozostawanie w bazie danych?
  Niedopuszczenie do umieszczenia cię na liście
  Sprawdzenie, czy znajdujesz się na liście
  Zmiana lub usunięcie z listy

  Co to są bazy danych najemców?

  Bazy danych najemców prowadzone są przez prywatne firmy, które zbierają informacje o najemcach i udostępniają je wynajmującym, agentom nieruchomości i najemcom, na ogół za opłatą. Niektóre firmy prowadzące bazy danych.

  Dlaczego najemcy zostają w nich umieszczeni?

  Możesz zostać umieszczony w bazie danych najemców jedynie, jeśli:

  • jesteś winien wynajmującemu więcej pieniędzy niż wynosi wysokość kaucji, lub
  • VCAT wydał wynajmującemu Nakaz Wydania Własności (Possession Order),

  ponieważ:

  • nie dotrzymałeś umowy najmu, lub
  • spowodowałeś umyślne uszkodzenie nieruchomości, lub
  • wykorzystałeś nieruchomość w nielegalnym celu, lub
  • podnająłeś lub przeniosłeś nieruchomość na rzecz innej osoby bez zgody wynajmującego, lub
  • spowodowałeś niebezpieczeństwo dla sąsiadów lub osób mieszkających w sąsiednich pokojach lub na kempingu dla przyczep turystycznych, lub
  • nie płaciłeś czynszu dłużej niż przez 14 dni, (jeżeli byłeś najemcą)
  • lub dłużej niż 7 dni, (jeżeli byłeś mieszkańcem domu z umeblowanymi pokojami do wynajęcia lub kempingu dla przyczep turystycznych), lub
  • nie zastosowałeś się do nakazu wydanego przez VCAT.

  Nie powinieneś znaleźć się w bazie danych najemców, jeżeli twoje nazwisko nie znajdowało się na umowie najmu.

  Nie powinieneś znaleźć się w bazie danych najemców, jeżeli umowa najmu nie wygasła.

  Nie powinieneś znaleźć się w bazie danych najemców, o ile wynajmujący lub agent:

  1. nie doręczyli ci kopi informacji, jaka ma zostać umieszczona w bazie danych (lub nie podjęli odpowiednich kroków, by dostarczyć ci tę informację), oraz
  2. nie dali ci co najmniej 14 dni na odpowiedź, oraz
  3. nie rozważyli twoich obiekcji lub prośby zmian z twojej strony.

   Jeżeli istnieje informacja na twój temat w bazie danych najemców niespełniająca powyższych wymagań, wówczas możesz podjąć kroki, by zmienić lub usunąć tę informację z bazy danych.

  O czym wynajmujący muszą ci powiedzieć

  …kiedy występujesz o wynajem nieruchomości

  Jeżeli wynajmujący lub agent korzystają na ogół z baz danych najemców przy rozważaniu wniosków o wynajem nieruchomości, powinni cię o tym powiadomić na piśmie w czasie, kiedy wnioskujesz, włącznie z:

  • podaniem nazwy bazy danych
  • poinformowaniem cię, że baza danych jest używana dla sprawdzania niedawnej historii wnioskującego
  • danymi kontaktowymi firmy prowadzącej bazę danych.

  …jeżeli znajdą oni informację o tobie

  Jeśli wynajmujący lub agent dowiedzą się, że znajdujesz się w bazie danych najemców, muszą cię o tym powiadomić w ciągu 7 dni, włącznie z:

  • podaniem nazwy bazy danych
  • poinformowaniem cię, że baza danych zawiera osobiste informacje o tobie
  • nazwiskami każdej osoby, która umieściła informację, (jeżeli to możliwe)
  • jak ta informacja może zostać usunięta lub skorygowana

  …jeżeli zechcą umieścić cię na „czarnej liście”

  Jeżeli wynajmujący lub agent zechcą cię umieścić w bazie danych najemców, muszą:

  1. doręczyć ci kopię informacji, jaka ma zostać umieszczona w bazie danych (lub podjąć odpowiednie kroki, by dostarczyć ci tę informację), oraz
  2. dać ci co najmniej 14 dni na odpowiedź, oraz
  3. rozważyć twoje obiekcje lub prośbę zmian z twojej strony.

  Jak długo trwa pozostawanie w bazie danych?

   Informacja może pozostawać w bazie danych najemców maksimum 3 lata, ale musi zostać usunięta wcześniej, jeżeli zgodnie z prawem stanie się „nieaktualna”.

  Niedopuszczenie do umieszczenia cię na liście

  Jeżeli wynajmujący lub agent zagrozili ci umieszczeniem cię na „czarnej liście”, ale ich powody nie są zgodne z prawem, możesz wystąpić do VCAT o nakaz powstrzymania wynajmującego lub firmy prowadzącej bazę danych przed umieszczeniem cię w bazie danych.

  Sprawdzenie, czy znajdujesz się na liście

  Najemcy mają prawo sprawdzać informacje o sobie w bazie danych najemców. Aby sprawdzić, czy znajdujesz się w bazie danych, wyślij pisemne zapytanie do wynajmującego lub firmy prowadzącej bazę danych. Muszą ci oni dostarczyć kopię tej informacji w ciągu 14 dni od otrzymania twojej pisemnej prośby.

  Opłaty: Wynajmujący lub firma prowadząca bazę danych mogą pobrać opłatę za dostarczenie ci informacji, ale nie może to być suma wygórowana.

   Należy pamiętać, że niektóre z tych firm są również poborcami należności. Aby otrzymać kopię raportu bazy danych najemców, możesz zostać poproszony o podanie swojego aktualnego adresu. Mogą oni skorzystać z tej informacji dla zlokalizowania ciebie w celach ściągnięcia długu.

  ntd: National Tenancy Database

  National Tenancy Database (ntd) jest oddziałem Veda Advantage 1300 563 826

  TICA: tica.com.au i tenantblacklist.com.au

  Tenant Information Centre of Australia (TICA) TICA posiada numer 1900 dla zapytań najemców, za które liczy $5.45 za minutę (więcej za rozmowę z telefonów komórkowych i z automatów telefonicznych): Skontaktuj się z TICA

  TRA: tradingreference.com

  Tenant Reference Australia/Trading Reference Australia (TRA)
  info@tradingreference.com
  02 9363 9244
  Skontaktuj się z TRA

  Veda: veda.com.au i www.tenancycheck.com.au/home

  Veda Advantage Ltd.
  Veda posiada formularz online dla zapytań najemców na swojej stronie internetowej TenancyCheck: Skontaktuj się z Veda

  Zmiana lub usunięcie z listy

   Informacja o najemcy musi zostać usunięta, jeżeli po upływie 3 lat stała się „nieaktualna” (zgodnie z prawem). Musi ona zostać zmieniona lub usunięta, jeżeli jest niekompletna, niejasna lub „niedokładna” (zgodnie z prawem). W Ustawie o najmie, określenia „nieaktualna” i „niedokładna” mają swoje ustalone znaczenie (wyjaśnione poniżej).

  Jeżeli znajdujesz się w bazie danych, ponieważ byłeś winien wynajmującemu więcej pieniędzy niż wynosi wysokość kaucji, a następnie:

  • zapłaciłeś należność w ciągu 3 miesięcy od daty płatności, informacja o tobie staje się „nieaktualna” i musi zostać usunięta,
  • zapłaciłeś należność po upływie 3 miesięcy od daty płatności, informacja o tobie staje się „niedokładna” i musi zostać zmieniona, ale może nie zostać całkowicie usunięta,
  • zapłaciłeś część należności, informacja o tobie może stać się niekompletna lub myląca, jeżeli stwierdza, że jesteś winien więcej.

  Jeżeli znajdujesz się w bazie danych, ponieważ VCAT wręczył wynajmującemu Nakaz Wydania Własności, a następnie:

  • na rozprawie VCAT anulował Nakaz Wydania Własności, informacja o tobie staje się „nieaktualna” i musi zostać usunięta.

  Kroki, jakie należy podjąć w celu usunięcia informacji o sobie z bazy danych

  Jeżeli informacja o tobie w bazie danych jest „nieaktualna”, „niedokładna”, niekompletna lub myląca:

  1. powinieneś napisać do wynajmującego lub agenta nieruchomości i poprosić ich o skorygowanie lub usunięcie informacji z bazy
  2. wynajmujący lub agent nieruchomości muszą napisać do firmy prowadzącej bazę danych w ciągu 7 dni od otrzymania twojej prośby i poprosić ich o skorygowanie lub usunięcie informacji
  3. firma prowadząca bazę danych musi dokonać zmian w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej prośby.

  Co zrobić, jeżeli informacja w bazie danych nie zostanie zmieniona

  Ustawa o najmie mieszkaniowym z 1997 r. (The Residential Tenancies Act 1997) stwierdza, że informacja w bazie danych, która jest sprzeczna z Ustawą, stanowi przestępstwo ze strony wynajmującego lub firmy prowadzącej bazę danych.

  Jeżeli zostałeś niezgodnie z prawem umieszczony w bazie danych, a wynajmujący lub firma prowadząca bazę danych odmawiają skorygowania lub usunięcia tej informacji, możesz:

  • wystąpić do VCAT o nakaz skorygowania lub usunięcia tej informacji
  • zgłosić to przestępstwo do Consumer Affairs Victoria.

  Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

  Pokrewne strony

  Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości
  Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami


  Tenant databases or “blacklists” | Polish | September 2015

  Potrzebna Ci dodatkowa pomoc?

  porada dla najemców (advice for tenants)
  Skontaktuj się z nami (contact us)

  Infolinia dla najemców lokali 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
  Organizacja Najemców Lokali w Stanie Wiktoria jest wspierana przez władze stanowe.

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.