Српски (Serbian)

  о нама

  Tenants Victoria (Станари Викторије) је служба која пружа бесплатне и поверљиве услуге особама које изнајмљују стан у Викторији. Ми пружамо информације и савете на многим језицима како бисмо помогли станарима да помогну себи.

  Служба Tenants Victoria (Станари Викторије) може:

  • да вам помогне да попуните обрасце или споразуме који се односе на ваш најам
  • да вам да савет о специфичним проблемима, нпр. о поправкама или о повећању станарине
  • да вас заступа или преговара у ваше име са станодавцем или агентом за изнајмљивање некретнина
  • да вам помогне са заступањем на VCAT-у (Victorian Civil and Administrative Tribunal – Грађански и административни трибунал Викторије)
  • да разговара са вашом групом у друштвеној заједници о правима станара

  Цовид-19 упдате

  Због недавних здравствених препорука владе за коронавирус (ЦОВИД-19) наша телефонска саветодавна служба је затворена.

  За информације о коронавирусу (ЦОВИД-19) погледајте владину веб страницу:

  Преведени ресурси – коронавирусна болест (ЦОВИД-19)

   

  савети за станаре (advice for tenants)

  Поправка клима уређаја

  Air conditioner repair

  Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана

  Подношење молбе за изнајмљивање приватне куће/стана (PDF)
  Applying for a private rental property

  Пренос уговора и подзакуп

  Пренос уговора и подзакуп (PDF)
  Assignment & subletting

  плаћање и рефундирање депозита

  Корак по корак водич за повраћај кауције (PDF)
  Bond payments and refunds

  Раскид уговора о најму

  Breaking a lease

  компензација за станаре

  Compensation for tenants

  Жалбе на власнике и агенције за некретнине

  Жалбе на власнике и агенције за некретнине (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents

  Одбрана од захтева за надокнаду штете

  Одбрана од захтева за надокнаду штете (PDF)
  Defending a compensation claim

  Престанак закупа

  Престанак закупа (PDF)
  Ending a tenancy

  Избацивање закупца

  Избацивање закупца (PDF)
  Eviction

  Таксе и трошкови за одржавање расправе пред VCAT-ом

  Fees and Costs for VCAT hearing

  Обавештење власнику да занемарује своју дужност

  Обавештење власнику да занемарује своју дужност (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  Ствари које су остале у кући/стану

  Ствари које су остале у кући/стану (PDF)
  Goods left behind

  како очувати пријатељство са сустанарима

  како очувати пријатељство са сустанарима (PDF)
  Keeping the mates in housemates

  Налози за исељење

  Notice to Vacate

  Кућни љубимци

  Кућни љубимци (PDF)
  Pets and your tenancy

  приватност и улазак

  Privacy and entry

  неплаћена станарина

  Како да избегнете избацивање из куће/стана због заостале станарине (PDF)
  Rent arrears

  Повећање станарине

  Повећање станарине (PDF)
  Rent increases

  Поправке за изнајмљене куће

  ваш водич за поправке – корак по корак (PDF)
  Repairs to rented homes

  Заједнички смештај

  Заједнички смештај (PDF)
  Shared households

  Почетак закупа

  Starting a tenancy

  Базе података станара или „црне листе“

  Базе података станара или „црне листе“ (PDF)
  Tenant databases or “blacklists”

  Станарска права – приручник (кратак садржај)

  Станарска права – приручник (кратак садржај) (PDF)
  Tenants rights handbook (summary)

  ваша права када станодавац продаје вашу изнајмљену кућу

  Власник продаје кућу или стан (PDF)
  The landlord is selling

  Грађански и административни трибунал Викторије

  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  Комуналне услуге

  Комуналне услуге (PDF)
  Utility charges

  Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност

  Ако добијете обавештење да занемарујете своју дужност (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice

  Када желите да се иселите

  Када желите да се иселите (PDF)
  When you want to leave

  Које су моје опције за смештај?

  Које су моје опције за смештај? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  Која врста смештаја је најбоља за мене?

  Која врста смештаја је најбоља за мене? (PDF)
  2. Which housing option is right for me: student housing

  Како да нађем смештај и предам молбу?

  Како да нађем смештај и предам молбу? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing?: Student housing

  Контролна листа за инспекцију некретнине: информативни лист за студенте (PDF)

  4. Property inspection checklist: student housing (PDF)

  Шта значе скраћенице агенција за некретнине?

  Шта значе скраћенице агенција за некретнине? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај)

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (изнајмљивање приватне куће/стана и заједнички смештај) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање)

  Шта треба да знам пре него што се уселим? (собе за изнајмљивање) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

  Шта треба да знам пре него што се иселим?

  Шта треба да знам пре него што се иселим? (PDF)
  8 What do I need to know before moving out?: Student housing

  Поправке у државном смештају

  Public housing: repairs

  Жалба на одлуку о државном смештају

  Public housing: appealing a public housing decision

  Станарине у државном смештају

  Public housing: rents

  Како да избегнететрошкове одржавања

  Public housing: avoiding maintenance charges

  Корак по корак водич кроз право улаза (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.