Поправка клима уређаја  - Tenants Victoria

 Поправка клима уређаја 

Проверите да ли ваш клима уређај сада ради.

клима уређај и рука са даљинским управљањем

Зашто сада?

Ако вам је потребна поправка клима уређаја, затражите је сада. У супротном бисте могли да се мучите у врућини неколико недеља пре него што се клима уређај поправи.

Да ли се поправка клима уређаја сматра хитном поправком?

Можда. Поправке се деле на хитне и оне које нису хитне. Али поправка клима уређаја није посебно наведена као хитна поправка. [Section 3 Residential Tenancies Act (1997)]

Ако можете да докажете да постоји безбедносни проблем – на пример опасност по здравље деце, старије особе или особе слабог здравља које ту живе као станари, VCAT може да одлучи да је поправка хитна. Треба да доставите лекарско уверење које потврђује да је здравље станара угрожено услед квара клима уређаја.

Ако се стан и греје и хлади истим уређајем или сплит системом, VCAT може да одлучи да је поправка хитна, јер се поправке грејања сматрају хитним поправкама.

Важно је да знате да ако ви платите поправку клима уређаја, а VCAT одлучи да поправка није била хитна, станодавац можда неће морати да вам надокнади новац за поправку. Дакле, боље је да се прво обратите VCAT-у.

Више података о хитним поправкама и о поправкама које нису хитне.

Да ли станодавац мора да поправи клима уређај?

Да. Све што станодавац пружа, станодавац мора и да одржава и поправља, ако је потребно. То је обавеза станодавца, а поправљање и одржавање климатизације спада у те обавезе.
Постоји и неколико изузетака: 1) ако сте се ви и ваш станодавац сложили и то унели у уговор о најму да клима уређај не ради и да зато не представља саставни део изнајмљене некретнине; или 2) ако је клима уређај оштећен због тога што нисте водили бригу о њему, а станодавац вам је уручио захтев да поправите уређај. [Section 68 Residential Tenancies Act (1997)]

Да ли могу сам да га поправим или треба да ангажујем некога да то уради?

Не. Не бисте требали сами да  поправљате клима уређај, осим ако вам ваш станодавац није дао писмену сагласност и сложио се да плати све трошкове.

Како да поправим клима уређај?

Прочитајте Да ли се поправка клима уређаја сматра хитном поправком?затим следите кораке за хитне поправке или за поправке које нису хитне.

Да бисте тражили поправке које нису хитне, треба да попуните формулар под називом Notice to Landlord (Обавештење за станодавца) (вебсајт CAV).

  • Пазите да у формулар упишете име станодавца и да наведете све поправке које су потребне.
  • Када попуните формулар, задржите две копије за себе.
  • Уручите обавештење станодавцу или агенту за издавање некретнина лично или га пошаљите препорученом поштом.
  • Када станодавац прими обавештење, он има 14 дана да изврши поправке.


[Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

Шта ако станујем у државном стану?

Ако станујете у државном стану, ваш станодавац је директор установе за стамбена питања (Director of Housing). Да бисте затражили поправке, можете: или да пратите горе наведене кораке и уручите станодавцу обавештење у вама најближој канцеларији за стамбена питања, или можете да попуните формулар за поправке које нису хитне, а који се налази на интернету. За локације Канцеларије за стамбена питања или за формулар на интернету, погледајте вебсајт Министарства друштвених услуга (Department of Human Services).

Шта могу да урадим ако се поправке не изврше или се не изврше како треба?

Ако се поправке не изврше у року од 14 дана или ако сматрате да поправке нису задовољавајуће извршене, можете да затражите инспекцију поправки од стране установе за питања потрошача Викторије (Consumer Affairs Victoria – CAV).

Да бисте затражили инспекцију:

  • попуните формулар Захтев за инспекцију поправки (Request for Repairs Inspection) (који ћете наћи на вебсајту Consumer Affairs Victoria)
  • уз формулар приложите копију Обавештења станодавцу
  • такође приложите све друге документе које сте ви и ваш станодавац разменили, а који се односе на те поправке
  • пошаљите формулар и документе у Consumer Affairs Victoria (адреса је на формулару)


Након што установа прими ваш формулар, инспектор ће вас контактирати у вези са инспекцијом. Након инспекције, ако инспектор утврди да поправке које је станодавац извршио нису адекватне, он може да преговара са станодавцем о поновном вршењу поправке. Инспектор ће вам такође дати писмени извештај о прегледу. [Section 74 Residential Tenancies Act (1997)]

Шта ако станодавац ни након извештаја о инспекцији не изврши поправке?

Ако сте од Consumer Affairs Victoria примили извештај о инспекцији, али станодавац ни тада не изврши поправке, можете да се обратите Грађанском и административном трибуналу Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal – VCAT) да  закаже саслушање у року од 60 дана од дана пријема извештаја.

Ако не добијете извештај о инспекцији у року од 90 дана од подношења молбе CAV-у, можете да се обратите VCAT-у и без извештаја о инспекцији.

Да бисте затражили саслушање:


[Section 75 Residential Tenancies Act (1997)]

Налог који издаје трибунал

Ако се трибунал увери да је станодавац прекршио своје обавезе што се тиче одржавања стана, може да изда налог да станодавац изврши одређене поправке у одређеном временском року. [Section 76 Residential Tenancies Act (1997)]

Ако станодавац не поступи у складу са првобитним налогом,

VCAT-у писменим путем можете поново да поднесете исту молбу уз навођење вашег  референтног броја и објашњење да тражите још једно саслушање, пошто поправке још увек нису изавршене. Можете да затражите да се ваша станарина плаћа на специјални рачун за станарину све док се поправке не изврше. [Section 77 Residential Tenancies Act (1997)]

Трибунал такође може да нареди да вам станодавац плаћа одштету чији износ ће бити процењен по дневној стопи све док станодавац не испуни своју обавезу да изврши поправке. [Section 209 Residential Tenancies Act (1997)]


Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.


Air conditioner repairs | Serbian | October 2014

потребна Вам је помоћ?

савети за станаре (advice for tenants)
контактирајте нас (contact us)

Линија за помоћ закупцима 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
Станари Викторије потврђује подршку владе Викторије.

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.