Како да избегнететрошкове одржавања - Tenants Victoria

Како да избегнететрошкове одржавања

Шта су трошкови одржавања?

Када се иселите из државног стана/куће, директор државног смештаја (Director of Housing*) може од вас да тражи да платите за насталу штету, поправке или чишћење које је потребно у стану/кући.

Ове наплате се обично зову трошкови одржавања, трошкови одржавања које плаћа станар, трошкови одржавања након исељења или трошкови за које је одговоран станар.

Ове трошкове одржавања не морате да платите ако не постоји налог од стране Грађанског и административног трибунала Викторије Victorian Civil & Administrative Tribunal (VCAT) којим се од вас захтева да платите.

Шта каже закон

По закону о стамбеним односима у Викторији, сви станари имају обавезу да одржавају стан/кућу коју изнајмљују у релативно чистом стању и да предузму све разумне кораке да се стан/кућа не оштети. Ако сте испунили ове обавезе, VCAT треба да донесе одлуку да не морате да платите било какве трошкове.

Међутим, ако прекршите неку од ових обавеза Director of Housing (власник стана/куће у којој станујете) може да поднесе захтев за одштету против вас за надокнаду губитака и трошкова насталих због тога што сте прекршили обавезе. За више информација видите на другој страни под насловом ‘Ако Director of Housing поднесе захтев’

Како да избегнете трошкове одржавања

Ако желите да избегнете плаћање трошкова одржавања на крају закупа постоји неколико једноставних корака које треба да пратите током трајања и после престанка закупа.

Док траје закуп

Обавезно пријавите све поправке које су неопходне у вашем стану/кући директору државног смештаја (Director of Housing) чим их уочите. За више информација о пријављивању поправки погледајте наш информативни лист под називом Поправке у државном смештају (Public housing repairs)

Уколико дође до штете у стану/кући то такође треба да пријавите директору државног смештаја (Director of Housing) што пре.

Ако Director of Housing буде сматрао да сте ви одговорни за штету он може да тражи од Трибунала да изда налог да ви платите поправке. Не заборавите, вас могу да сматрају одговорним једино ако нисте предузели разумне кораке да би се избегла штета. То значи, на пример, да ви нисте одговорни за штету коју је проузроковао неко ко је обио ваш стан/кућу или за штету коју је нанела олуја.

Ако добијете захтев од Director of Housing да платите одржавање требало би да контактирате Синдикат станара (Tenants Union/Tenants Victoria) на 1800 068 860 за савет. Tenants Union/Tenants Victoria пружа бесплатан и поверљив савет станарима, укључујући станарима у државном смештају.

Када се будете селили

За ваш стан/кућу треба да постоји Извештај о стању (Condition Report), у коме је описано стање вашег стана/куће када сте се уселили. Ако немате примерак Извештаја о стању, замолите вашу локалну Канцеларију за смештај да вам да примерак. За штету која је наведена у Извештају о стању или која је постојала када сте се уселили нисте одговорни.

Када се селите из стана/куће требало би да га очистите и да поправите сву штету за коју сматрате да сте одговорни. Не заборавите да средите башту, ако је имате. Сва штета треба да се поправи ‘као да је то радио занатлија’. То значи да треба да се поправи правилно и до одговарајућег стандарда. У већини случајева професионално чишћење или парно чишћење тепиха није потребно да би стан/кућа остао/ ла у ‹релативно чистом стању›.

Пре него што предате кључеве од стана/куће, обавите последњи преглед да се уверите да је све урађено. Било би добро да доведете пријатеља или неку другу особу да буде сведок у случају да касније дође до спора око стања стана/куће када сте се иселили. Можете такође да фотографишете или направите видео снимак стана/куће да бисте могли да докажете у каквом стању сте оставили стан/кућу када сте се иселили.

Када се иселите из стана/куће Director of Housing ће извршити инспекцију. Ако Director of Housing буде сматрао да сте ви одговорни за штету или поправке, он мора да поднесе правилан захтев против вас.

Ако Director of Housing поднесе захтев

Захтев који поднесе Director of Housing за плаћање трошкова одржавања треба да садржи специфичне детаље о томе шта он сматра да није у реду са станом/ кућом и колико ће коштати поправке.

Ако захтев не садржи све детаље требало би да замолите локалну канцеларију за државни смештај да вам да тачан списак њихових захтева. То треба да буде налог за одржавање или извођење радова или признаница за све радове који су обављени.

Ако од директора државног смештаја (Director of Housing) добијете захтев за плаћање трошкова одржавања, врло је важно да га не игноришете, чак иако нисте више станар у државном смештају. Ако ништа не урадите, Грађански и административни трибунал Викторије (Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)) ће издати налог и ви ћете бити дужни директору за државни смештај (Director of Housing). Ако се дуг не плати, то може да вас спречи да добијете државни смештај убудуће.

Ако нисте сигурни да ли сте одговорни за трошкове, требало би да тражите савет од Tenants Union/Tenants Victoria на 1800 068 860.

Ако сматрате да нисте одговорни за неке или све трошкове, требало би да се договорите са Director of Housing. Можда ћете моћи да се договорите да платите умањени износ или да отплаћујете износ у ратама. Немојте да пристајете на плаћање трошкове ако сматрате да нисте прекршили своје станарске обавезе. Director of Housing ће морати да поднесе молбу VCAT-у за наплату одштете.

За више информација погледајте наше информативне листове под називом Одбрана од захтева за надокнаду штете (Defending a Compensation Claim) и Грађански и административни трибунал Викторије.

Не заборавите, ништа не губите ако одете у Трибунал (VCAT) да се браните од захтева за плаћање трошкова одржавања. Станари који се бране од захтева за одштету често су успешни.

*Државно министарство које је одговорно за државни смештај до сада је више пута мењало назив, укључујући Housing Commission, Department of Housing и Office of Housing. Сада се зове Housing and Community Building Division of the Department of Human Services.

Tenants Union/Tenants Victoria користи име Director of Housing, као најбољи начин да се опише ова служба.
Такође вам скрећемо пажњу да је можда сада ваша локална канцеларија за државни смештај лоцирана у оквиру Department of Human Services.

 

Ове информације служе само као водич и не би требало да се користе као замена за стручни правни савет.

повезане странице

Поправке у државном смештају
Одбрана од захтева за надокнаду штете

потребна вам је додатна помоћ?

Ако вам треба више информација или помоћ, контактирајте нас.


Avoiding public housing maintenance charges | Serbian | June 2012

потребна Вам је помоћ?

савети за станаре (advice for tenants)
контактирајте нас (contact us)

Линија за помоћ закупцима 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
Станари Викторије потврђује подршку владе Викторије.

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.