Soomaali (Somali)

  nagu saabsan

  Macaamiisha Adeegga Victoria (Guri kireystayaasha Victoria) waa adeeg bilaash ah oona lagu dhowro xogta dadka guriyayaasha kireysta. Waxaan luqada kala duwan ku bixinaa adeegyo iyo macluumaad si macaamiisheena ay taageera u helaa.

  Shirkadda Tenants Victoria (Tenants Victoria) waxaa:

  • ayaa kaa caawin kartaa buuxinta foomamka ama heshiisyada la xiriira guri kireysashadaada tenancy
  • ay kaa caawineysaa dhibaatooyinka qaar, sida hagaajinta burburka guriyaha, kirada la kordhiyay
  • iney iyadoo wakiil kaa ah gorgotan la sameysa qofka aad guriga ka kireysatay ama shirkadda guriyaha
  • iney kaa caawisa ama kaa noqoto dacadaha la xiriira guri kireysiga ee VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal))
  • kala hadashid bulshadaada arimaha ku saabsan xuquuqda guri kireysashadas

  cusboonaysiinta-19 cusboonaysiinta

  Sababo la xiriira talooyinka caafimaad ee dowladda ee dhawaanta loogu talagalay coronavirus (COVID-19) adeegeena talo bixinta taleefanka ayaa xiran.

  Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan coronavirus (COVID-19) arag bogga internetka dowladda:

  Kheyraadka la tarjumay – cudurka coronavirus (COVID-19)

   

  Talada loogu talagalay kireystayaasha (advice for tenants)

  Hagaajinta Qaboojiyaha Hawada

  Air conditioner repair

  Ku wareejinta & ka sii kireynta

  Ku wareejinta & ka sii kireynta (PDF)
  Assignment & subletting

  Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah

  Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah (PDF)
  Applying for a private rental property

  lacagta dibaajiga iyo soo celiyo

  Tusaha tallaabo tallaabada ah ee sidii aad dib ugu heli lahayd debaajiga (PDF)
  Bond payments and refunds

  Ka bixista heshiiska kirada guriga

  Breaking a lease

  magdhawga kireytayaasha

  Compensation for tenants

  Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha

  Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha (PDF)
  Complaints against landlord and real estate agents

  Difaacida dalabka Magdhowga

  Difaacida dalabka Magdhowga (PDF)
  Defending a compensation claim

  Dhameynta kireysiga

  Dhameynta kireysiga (PDF)
  Ending a tenancy

  Ka saarid

  Ka saarid (PDF)
  Eviction

  Kharashaadka iyo lacagta ujrada VCAT

  Fees and Costs for VCAT hearing

  Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka

  Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty Notice

  Alaabka laga tegay

  Alaabka laga tegay (PDF)
  Goods left behind

  Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan

  Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan (PDF)
  Keeping the mates in housemates

  Ogeysiinta Banaynta Guriga

  Notice to Vacate

  Xayawaanka la korsado

  Xayawaanka la korsado (PDF)
  Pets and your tenancy

  Asturnaanta iyo gelitaanka

  Privacy and entry

  Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis

  Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis (PDF)
  Rent arrears

  Kordhinta ijaarka

  Kordhinta ijaarka (PDF)
  Rent increases

  Dayactir guryo kiro ah

  Tusaha dayactirka tallaabo tallaabada ah (PDF)
  Repairs to rented homes

  Guryaha lawada degan yahay

  Guryaha lawada degan yahay (PDF)
  Shared households

  Bilaabida kireysiga

  Starting a tenancy

  Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow”

  Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow” (PDF)
  Tenant databases or “blacklists”

  xuquuqdaada marka milkiilaha gurigu ay iibinayaan guriga kuu kiraysan

  Mulkiiluhu wuu iibinayaa (PDF)
  The landlord is selling

  Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria

  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo

  Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo (PDF)
  Utility charges

  Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka

  Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice

  Markaad dooneysid inaad guurto

  Markaad dooneysid inaad guurto (PDF)
  When you want to leave

  Waa maxay fursadaheyga gurigu?

  Waa maxay fursadaheyga gurigu? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  Waa maxay fursada guriga ee igu haboon?

  Waa maxay fursada guriga ee igu haboon? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga?

  Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing?: Student housing

  Liiska jeegareynta kormeerka guriga:warqada xaqiiqda ee guriyeynta ardeyga

  4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

  Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha?

  Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago)

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

  Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah)

  Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin?

  Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin? (PDF)
  8. What do I need to know before moving out?: Student housing

  Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid)

  Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid) (PDF)
  Tenants rights handbook (summary)

  Dayactirka guryaha Dadweynaha

  Public housing: repairs

  Racfaan ka qaadashada go’aanka guryaha dadweynaha

  Public housing: appealing a public housing decision

  Kirooyinka guryaha Dadweynaha

  Public housing: rents

  Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka

  Public housing: avoiding maintenance charges

  Tusaha tallaabo tallaabada ah ee xuquuqda soo gelitaanka (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.