nala soo xiriir - Tenants Victoria

nala soo xiriir

nagu saabsan

Macaamiisha Adeegga Victoria (Guri kireystayaasha Victoria) waa adeeg bilaash ah oona lagu dhowro xogta dadka guriyayaasha kireysta. Waxaan luqada kala duwan ku bixinaa adeegyo iyo macluumaad si macaamiisheena ay taageera u helaa.

Shirkadda Tenants Victoria (Tenants Victoria) waxaa:

    • ayaa kaa caawin kartaa buuxinta foomamka ama heshiisyada la xiriira guri kireysashadaada tenancy
    • ay kaa caawineysaa dhibaatooyinka qaar, sida hagaajinta burburka guriyaha, kirada la kordhiyay
    • iney iyadoo wakiil kaa ah gorgotan la sameysa qofka aad guriga ka kireysatay ama shirkadda guriyaha
    • iney kaa caawisa ama kaa noqoto dacadaha la xiriira guri kireysiga ee VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal))
    • kala hadashid bulshadaada arimaha ku saabsan xuquuqda guri kireysashadas

 

Cusboonaysiinta COVID-19

Sababo la xiriira talooyinka caafimaad ee dowladda ee dhawaanta loogu talagalay coronavirus (COVID-19) adeegeena talo bixinta taleefanka ayaa xiran.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan coronavirus (COVID-19) arag bogga internetka dowladda:

Kheyraadka la tarjumay – cudurka coronavirus (COVID-19)

 

talobixinta kireystayaasha

Soomaali (Somali)

 

Contact | Somali |

u baahan caawinaad badan

Talada loogu talagalay kireystayaasha (advice for tenants)
nagala soo xiriir (contact us)

Kireystayaal Victoria | Kireystayaal qadka caawinaada 03 9416 2577 | tenantsvic.org.au
Kireystayaal Victoria aqoonsanyihiin taageeradda Dowladda Vitorian.

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.