தமிழ் (Tamil)

  எம்மைப் பற்றி

  Tenants Victoria (டெனன்ஸ் விக்டோரியா) என்பது விக்டோரியாவில் வீடொன்றை வாடகை கொள்வோருக்கான ஓர் இலவச, இரகசியம் பேணும் சேவையாகும். வாடகை கொள்வோர் தமக்கு உதவிக் கொள்ள உதவுவதற்காக நாம் பல்வேறு மொழிகளில் தகவல்களையும் ஆலோசனையையும் வழங்குகிறோம்.

  Tenants Victoria (டெனன்ஸ் விக்டோரியா) செய்யக்கூடியவை:

  • உங்களது வாடகை கொள்ளலுடன் தொடர்பான படிவங்களை அல்லது ஒப்பந்தங்களை நிரப்ப உங்களுக்கு உதவுதல்
  • உங்களது குறிப்பான பிரச்சினைகளைப் பற்றி ஆலோசனை வழங்குதல், உதாரணமாக பழுது பார்த்தல், வாடகை அதிகரிப்பு
  • உங்களது நிலக்கிழாருடன் அல்லது மெய்ச் சொத்து முகவரிடம் உங்கள் சார்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துதலும் சார்ந்து பேசுதலும்
  • VCAT (விக்டோரிய குடிமை, நிருவாக நியாய சபை) இல் உதவுதல் அல்லது உங்களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்தல்
  • வாடகை கொள்வோரின் உரிமைகளைப் பற்றி உங்களது சமுதாயக் குழுவிடம் பேசுதல்

   

  எம்மைத் தொடர்பு கொள்க

  எமது சேவைகள் யாவும் இலவசமானவையும் கேள்வி கூடியவையும் ஆவதுடன், எமது ஆலோசகர்கள் முடிந்தளவு அதிகமானோருக்கு உதவுவராயினும் அடிக்கடி அதிக காலம் காத்திருக்கத் தேவைப்படலாம் என்பதையும் எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளும் யாவருக்குமே எம்மால் உதவ முடியாது என்பதையும் பற்றி கவனத்திற் கொள்ளுங்கள்.

  கொரோனா வைரஸிற்கான (COVID-19) சமீபத்திய அரசாங்க சுகாதார பரிந்துரைகள் காரணமாக நாங்கள் எங்கள் ஆலோசனை சேவை நேரங்களை மாற்றுகிறோம்.

  வாடகை கொள்வோர் உதவி எண்: 03 9416 2577

  நீங்கள் எம்மை அழைத்து எமக்கு உங்களது பெயர், உங்களது மொழி, உங்களது தொலைபேசி எண் என்பவற்றைக் கூறினால், நாம் உங்களுக்கான ஓர் உரைபெயர்ப்பாளருடன் மீண்டும் உங்களை அழைக்கலாம்.
  திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி: காலை 10:00 – மாலை 2:00
  வார இறுதி நாட்களிலும் பொது விடுமுறை நாட்களிலும் மூடப்பட்டிருக்கும்

   

  வாடகை கொள்வோருக்கான ஆலோசனை

  ஆலோசனைப் பக்கங்கள் எல்லா மொழிகளிலும் கிடைக்கப் பெறுவதில்லை என்பதைக் கவனியுங்கள்

  (please note that advice pages are not available in all languages)

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.