Việt ngữ (Vietnamese)

  giới thiệu về chúng tôi

  Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) là một dịch vụ miễn phí và bảo mật dành cho những người thuê nhà ở Victoria. Chúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ để giúp những người thuê nhà tự giúp bản thân.

  Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) có thể:

  • giúp quý vị điền các mẫu đơn hoặc hợp đồng có liên quan đến việc thuê nhà của quý vị
  • tư vấn cho quý vị những vấn đề cụ thể, ví dụ sửa chữa, tăng tiền thuê nhà
  • thương lượng và bênh vực thay cho quý vị với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản
  • hỗ trợ hoặc đại diện cho quý vị tại VCAT (Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria)
  • nói chuyện với nhóm cộng đồng của quý vị về các quyền của người thuê nhà

   

  Đường dây tư vấn khách thuê: 9416 2577

  Dịch vụ tư vấn qua điện thoại của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

  Nếu bạn cần một thông dịch viên, xin vui lòng cho chúng tôi biết tên, ngôn ngữ và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn với một thông dịch viên cho ngôn ngữ của bạn.

   

  hướng dẫn dành cho người thuê nhà (advice for tenants)

   

  Coronavirus (COVID-19) và các quyền hạn của quý vị

  Coronavirus and Rental Rights [CAV website]

  Sửa chữa Điều hòa không khí 

  Air conditioner repairs

  Chuyển nhượng & cho thuê lại

  Chuyển nhượng & cho thuê lại (PDF)
  Assignment & subletting

  Phá vỡ hợp đồng thuê nhà

  Breaking a lease

  Thanh toán tiền đặt cọc và hoàn lại

  Hướng dẫn từng bước để xin lại tiền thế chân (PDF)
  Bond payments and refunds

  bồi thường cho người thuê nhà

  Compensation for tenants

  Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc

  Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc (PDF)
  Complaints about landlords and real estate agents

  Fees và costs liên quan đến phiên xử VCAT

  Fees and Costs for VCAT hearing

  Biện hộ chống lại khoản bồi thường

  Biện hộ chống lại khoản bồi thường (PDF)
  Defending a compensation claim

  Chấm dứt thuê nhà

  Chấm dứt thuê nhà (PDF)
  Ending a tenancy

  Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice)

  Trao/gởi cho chủ nhà Thông báo Vi phạm Bổn phận (Breach of Duty Notice) (PDF)
  Giving your landlord a Breach of Duty notice

  Đồ đạc bỏ lại

  Đồ đạc bỏ lại (PDF)
  Goods left behind

  ‘Notice to Vacate’ (Thông Báo Yêu Cầu Dọn Ra)

  Notice to Vacate

  Thú cưng (nuôi kiểng)

  Thú cưng (nuôi kiểng) (PDF)
  Pets and your tenancy

  Quyền riêng tư và ra vào căn nhà

  Privacy as a tenant

  Thiếu tiền thuê nhà

  Tránh bị đuổi nhà vì thiếu tiền thuê nhà (PDF)
  Rent arrears

  Tăng tiền thuê nhà

  Tăng tiền thuê nhà (PDF)
  Rent increases

  Căn nhà ở chung

  Căn nhà ở chung (PDF)
  Shared households

  Bắt đầu thuê nhà

  Starting a tenancy

  Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists”

  Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists” (PDF)
  Tenant databases or “blacklists”

  Xin thuê nhà tư nhân

  Xin thuê nhà tư nhân (PDF)
  Applying for a private rental property

  Chủ nhà muốn bán nhà

  Chủ nhà muốn bán nhà (PDF)
  The landlord is selling

  Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria

  The Victorian Civil and Administrative Tribunal

  Phí tổn dịch vụ cần thiết cho sinh hoạt

  Phí tổn dịch vụ cần thiết cho sinh hoạt (PDF)
  Utility charges

  Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận

  Khi quý vị nhận được Thông báo Vi phạm Bổn phận (PDF)
  When you get a Breach of Duty notice

  Khi quý vị muốn dọn ra

  Khi quý vị muốn dọn ra (PDF)
  When you want to leave

  Tôi có những hình thức chỗ ở nào?

  Tôi có những hình thức chỗ ở nào? (PDF)
  1. What are my housing options?: Student housing

  Hình thức chỗ ở nào thích hợp nhất với tôi?

  Hình thức chỗ ở nào thích hợp nhất với tôi? (PDF)
  2. Which housing option is right for me?: Student housing

  Làm cách nào để tôi tìm và xin thuê chỗ ở?

  Làm cách nào để tôi tìm và xin thuê chỗ ở? (PDF)
  3. How do I find and apply for housing?: Student housing

  Bảng kiểm tra nhà cửa: tờ thông tin về nhà ở cho học sinh sinh viên (PDF)

  4. Property inspection checklist: Student housing (PDF)

  Các chữ tắt trong ngành địa ốc có ý nghĩa gì?

  Các chữ tắt trong ngành địa ốc có ý nghĩa gì? (PDF)
  5. What do the real estate abbreviations stand for?: Student housing

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà thuê tư nhân và nhà cư ngụ chung)

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà thuê tư nhân và nhà cư ngụ chung) (PDF)
  6. What do I need to know before moving in? (private rental & share houses): Student housing

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà tập thể)

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn vào ở? (nhà tập thể) (PDF)
  7. What do I need to know before moving in? (rooming houses): Student housing

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn ra?

  Tôi cần biết những điều gì trước khi dọn ra? (PDF)
  8. What do I need to know before moving out?: Student housing

  Cẩm nang quyền lợi của người thuê nhà (tóm lược)

  Tenants rights handbook (summary)

  Đuổi nhà

  Đuổi nhà (PDF)
  Eviction

  Sửa chữa nhà thuê

  hướng dẫn từng bước về sửa chữa (PDF)
  Repairs to rented homes

  cư ngụ với bạn ở chung nhà

  cư ngụ với bạn ở chung nhà (PDF)
  Keeping the mates in housemates

  Sửa chữa liên quan tới nhà chính phủ

  Public housing: repairs

  Khiếu nại quyết định lien quan tới nhà chính phủ

  Public housing: appealing a public housing decision

  Tiền thuê nhà chính phủ

  Public housing: rents

  Tránh bị tính chi phí bảo trì

  Public housing: avoiding maintenance charges

  Hướng dẫn từng bước quyền được vào nhà (PDF)

  Step-by-step guide to rights of entry (PDF)

  Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.