liên lạc với chúng tôi

giới thiệu về chúng tôi

Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) là một dịch vụ miễn phí và bảo mật dành cho những người thuê nhà ở Victoria. Chúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ để giúp những người thuê nhà tự giúp bản thân.

Tenants Victoria (Người thuê nhà Victoria) có thể:

  • giúp quý vị điền các mẫu đơn hoặc hợp đồng có liên quan đến việc thuê nhà của quý vị
  • tư vấn cho quý vị những vấn đề cụ thể, ví dụ sửa chữa, tăng tiền thuê nhà
  • thương lượng và bênh vực thay cho quý vị với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản
  • hỗ trợ hoặc đại diện cho quý vị tại VCAT (Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria)
  • nói chuyện với nhóm cộng đồng của quý vị về các quyền của người thuê nhà

 

cập nhật covid-19

Do các khuyến nghị về sức khỏe gần đây của chính phủ đối với coronavirus (COVID-19), dịch vụ tư vấn qua điện thoại của chúng tôi đã bị đóng cửa.

Để biết thông tin về coronavirus (COVID-19) xem trang web của chính phủ:

Tài nguyên dịch – bệnh coronavirus (COVID-19)

 

 

tư vấn dành cho người thuê nhà

Việt ngữ (Vietnamese)

 

Contact | Vietnamese |

Tenants Victoria acknowledges the support of the Victorian Government.